Eisenbahn in Japan
Mi.-Nr. 1257


Baureihe 7100
"Yoshitsune"

Personenzug


Bahnhof